Les vår personvernerklæring her

Vilkår og bruksbetingelser

Sist oppdatert: 15.03.2022

Innledning

Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av Teknisk Ukeblad Medias påloggingssystem «TU Media Innlogging». TU Media Innlogging er et felles innloggingssystem for nettstedene i Teknisk Ukeblad Media AS og partnere.

Din avtalepart er Teknisk Ukeblad Media AS (Org nummer 919 646 683 mva), Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo

Brukerkonto

Din brukerkonto er personlig og du er selv ansvarlig for å holde brukernavn og passord sikkert oppbevart. Du vil være ansvarlig for alle bestillinger foretatt med din brukerkonto hos oss.

Brukervilkår for abonnenter

Produkter

Teknisk Ukeblad Medias digitale abonnementsprodukt Ekstra («tjenesten») gir tilgang til lukkede abonnementssaker på tu.no og digi.no, i tillegg til et digitalisert arkiv av Teknisk Ukeblad tilbake til 1854 og nyhetsbrev.

Bruk av tjenesten

Et abonnement er til personlig bruk. Det er ikke tillatt å dele innlogging med andre. Videreformidling av artikler og annet du får tilgang til via tjenesten er i utgangspunktet ikke tillatt. TU Media tilbyr imidlertid abonnentene å dele enkeltartikler i sine private nettverk - det kan være på mail, over meldingstjenester, eller i sosiale medier.

Bedrifter som kjøper abonnement kan dessuten åpent dele saker som omhandler eget firma på sine sosiale medier-kontoer og i annen direktekommunikasjon til sine forbindelser.

Alt materiale du får tilgang til via tjenesten er beskyttet av gjeldende lover og regler om opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter.

Tjenesten forutsetter at cookies aksepteres. Uten cookies kan deler av eller hele tjenesten bli utilgjengelig eller ha redusert verdi.

Generelle vilkår

Tjenesten er tilgjengelig via internett, og bruk forutsetter tilgang til internett med egnet enhet. Teknisk Ukeblad Media er ikke ansvarlig for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å bruke tjenesten.

Teknisk Ukeblad Media vil sende ut nyhetsbrev med relevant innhold via e-post til registrerte brukere. Alle abonnenter får tilsendt daglige nyhetsbrev med redaksjonelle saker. I tillegg vil vi sende ut enkelte invitasjoner til arrangementer eller andre spesialtilbud for abonnenter. Brukeren kan selv avmelde seg disse nyhetsbrevene/invitasjonene under sine innstillinger.

Innlogging og brukeropplysninger

Tilgang til tjenesten krever innlogging og registrering av brukerkonto. For å få tilgang til tjenesten må du ha fylt 15 år, og legge inn korrekt brukerinformasjon. Ved bytte av kort for betaling, adresse eller andre endringer på profilen, er du selv ansvarlig for å holde informasjonen hos oss oppdatert.

For dem som allerede har registrert en konto hos oss, vil vi i noen tilfeller kreve ekstra informasjon for å få tilgang til våre abonnement. Eksempel på slik informasjon er personalia, kredittkort og utløpsdato. Teknisk Ukeblad Media vil samle inn, analysere og lagre informasjon om brukervaner på sine nettsider. Teknisk Ukeblad Media vil videre registrere betalingshistorikk fra tjenester solgt av Teknisk Ukeblad Media.

Varighet og oppsigelse

Tilgang til tjenesten gjelder i den tidsperioden som er angitt ved bestilling/kjøpet, og fornyes for tilsvarende periode til veiledende pris inntil du avslutter abonnementet ved oppsigelse. Du kan si opp abonnementet selv på «Min Side» eller henvende deg til vårt kundesenter på ekstra@tu.no. Etter at du har avsluttet abonnementet er tjenestene tilgjengelig ut den perioden du har betalt for. Det gis ingen refusjon av innbetalte beløp selv om du sier opp avtalen før utløp av gjeldende avtaleperiode, og heller ikke dersom abonnement ikke tas i bruk eller ikke brukes.

Teknisk Ukeblad Media forbeholder seg retten til å endre priser i abonnementsperioden med 14 dagers varsel med korresponderende rett til oppsigelse. Varsel kan sendes på SMS, e-post eller gis på annen måte, og vil normalt være basert på informasjonen fra «Min Side». Ved kjøp av kombinasjonsprodukter eller kjøp på rabatterte priser vil Teknisk Ukeblad Media justere prisen automatisk dersom forutsetningen for de rabatterte prisene faller bort.

Dersom betalingen for tjenesten opphører, vil tilgangen til tjenesten opphøre umiddelbart. Tilgangen startes igjen ved ny betaling. Ved misbruk eller mistanke om misbruk av tjenesten eller brudd på disse vilkårene, kan Teknisk Ukeblad Media umiddelbart og uten varsel midlertidig stenge eller avslutte abonnementet. Teknisk Ukeblad Media AS forbeholder seg retten til å endre eller å legge ned tjenester når som helst.

Betalingstransaksjonene foregår trygt og sikkert og alle betalingspartnere benytter kryptering (SSL) ved utførelse av transaksjonen. Kortinformasjonen vil bli behandlet sikkert av oss og vår betalingsleverandør iht. inngått databehandleravtale. Det påløper ikke noen andre kostnader fra Teknisk Ukeblad Media enn det som fremkommer tydelig ved bestilling/kjøpet.

Reklamasjon

Du må melde ev. feil eller mangler så raskt som mulig og senest innen to måneder til kundeservice. Teknisk Ukeblad Media er da ansvarlig for å foreta retting eller utbedring. Dersom retting eller utbedring ikke skjer innen rimelig tid, kan du kreve å få forlenget avtaleperioden tilsvarende lengden den periode feilen eller mangelen har vart.

Erstatningsansvaret gjelder kun ved forbrukerkjøp med mindre feilen er forsettlig fra Teknisk Ukeblad Medias side.

Feil og mangler som skyldes force majeure-hendelser som streik, lockout eller andre hendelser utenfor Teknisk Ukeblad Media sin kontroll, gir ikke krav på erstatning.

Angrerett

Dersom du er forbruker, har du 14 dagers angrerett på avtalen fra du mottar angrerettskjema og bekreftelse på bestilling av tjenesten forutsatt at du ikke har tatt tjenestene i bruk.

Du vil motta angrerettsskjema per e-post. Angrerettsskjema gir deg opplysninger om angrerettsloven, blant annet vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten.

Generelle vilkår for abonnenter og registrerte brukere

Teknisk Ukeblad Medias produkter og tjenester er tilgjengelige på Internett, og bruk forutsetter tilgang til Internett med egnet enhet for å kunne bruke tjenesten. Teknisk Ukeblad Media påtar seg ikke noe ansvar for brukerens utstyr, nettilgang eller mulighet til å lese tjenesten.

Teknisk Ukeblad Media forbeholder seg retten til å lagre informasjon om bruksvaner på sine nettsider.

Alle registrerte brukere får jevnlig TUs nyhetsbrev. Brukeren kan selv skru av dette under sine innstillinger på Min Side, eller melde seg av nyhetsbrevet via lenke i nyhetsbrevene.

Vilkårene kan bli oppdatert fra tid til annen bl.a. som følge av utvidelser eller endringer i tjenesten eller produktet, eller lov og forskriftsendringer. Du vil bli varslet dersom dette krever ditt samtykke/aksept med 14 dagers varsel via SMS, e-post eller på annen måte, og vil normalt være basert på informasjonen fra «Min Side».

Personvern

Teknisk Ukeblad Media vil behandle personopplysninger i henhold til gjeldende lover og regler.

Les om vår personvernerklæring her.

Verneting

Denne avtale reguleres av norsk rett. Eventuelle konflikter skal søkes løst gjennom forhandlinger. Om partene ikke oppnår en minnelig løsning, kan saken bringes inn for domstolene.

Kundeservice

Alle henvendelser til kundeservice rettes til ekstra@tu.no.

Firmainformasjon

Tjenesteyter og behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er:
Teknisk Ukeblad Media AS

Besøksadresse: Grensen 3, 0159 Oslo
Postadresse: Postboks 380 Sentrum, 0102 Oslo
Telefon: 23 19 93 00
Kundeservice: support@tumedia.no
Abonnementservice: ekstra@tumedia.no
Personvern henvendelser: personvern@tumedia.no